SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

178.

Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb

I.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu:

1. Ivan Šarar, prof., pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu, za predsjednika,

2. dr. sc. Nataša Zrilić, Viša savjetnica Gradonačelnika - Specijalist za razvoj i gospodarstvo, Ured Grada, za članicu,

3. Tamara Smokvina, mag.oec., Viša savjetnica-financijski kontrolor, Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, za članicu,

4. Nenad Labus, konzervator, Ministarstvo Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, za člana,

5. Andro Vidjak, dipl.ing., Rukovoditelj sektora koordinacije, Hrvatski registar brodova, za člana,

6. Ivo Miličić, M.S.Naval Architect, za člana,

7. Edgar Katić, dipl.ing. brodogradnje, za člana.

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:

- pomoć pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

- analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva određenog propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

- pregled i ocjena pristiglih ponuda,

- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,

- obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb,

- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

III.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/11-01/208

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=178
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr