SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

175.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje
TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, daje jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma u iznosu od 9.683.285 EUR, kojeg TD EKOPLUS d.o.o. uzima od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Članak 2.

Zajam iz članka 1. ove Odluke, TD EKOPLUS d.o.o. (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac) uzima pod sljedećim uvjetima:

Iznos zajma: 9.683.285 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Vrsta zajma: dugoročni

Namjena zajma: sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

Kamatna stopa:

Redovna: fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 postotnih poena. Redovna kamatna stopa se obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode.

Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Naknade: ne obračunavaju se naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma, niti naknade za prijevremenu otplatu zajma

Način i rok korištenja: sredstva se uplaćuju na račun IPA IIIb provedbenog tijela prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca

Način i rok vraćanja:

Sredstva zajma Zajmoprimac se obvezuje otplaćivati Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Konačni iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

Plaćanje se obavlja u kunskoj protuvrijednosti iznosa zajma iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Instrumenti osiguranja naplate obveza po zajmu: Zadužnica Zajmoprimca u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Republike Hrvatske, Ministarstva financija te bjanko mjenica Zajmoprimca s mjeničnim očitovanjem.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da supotpiše Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011 između Republike Hrvatske, Ministarstva Financija i TD EKOPLUS d.o.o.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/211

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=175
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr