SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD CRIKVENICA

72.

Na temelju članka 88. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09) i članka 25. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća amandman na Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, a koji je predložio gradski vijećnik Darko Pavlić.

2. Amandman glasi:

»U glavi 2.2., briše se članak 35.«, a kojim se definiraju uvjeti gradnje za višestambene građevine - dvojne unutar građevinskog područja Dubračina NA 1-10.

Klasa: 350-01/11-01/70

Ur. broj: 2107/01-04/05-11-1

Crikvenica, 13. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=10003&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr