SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

47.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10) u članku 4. brojka »320.569,00« mijenja se u brojku »331.369,00«.

U istom članku u tabeli pod stavkom »ostali nespomenuti rashodi - zamjene« brojka »4.500,00« mijenja se u brojku »15.300,00« te brojka »320.569,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »331.369,00«.

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr