SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

46.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/ 10) u članku 2. brojka »178.600,00« mijenja se u brojku »184.700,00«.

Članak 2.

U članku 3. u dijelu tabele koji se odnosi na MPZ »Gimpl« ispod brojke »3.800,00« dodaje se brojka »3.050,00«, a ispod stavke »materijalni troškovi nastupa i organizacije koncerata« dodaje se nova stavka »najamnina za poslovni prostor«. Brojka »28.800,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »31.850,00«.

U dijelu tabele koji se odnosi na Crkveni zbor Sv. Terezije Avilske Ravna Gora ispod brojke »2.300,00« dodaje se brojka »3.050,00«, a ispod stavke »materijalni troškovi nastupa i organizacije koncerata« dodaje se nova stavka »najamnina za poslovni prostor«. Brojka »10.800,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »13.850,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr