SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

45.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju
socijalnog programa za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/10 i 23/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 37.000,00 kn

- pomoć invalidima i

hendikepiranim osobama 20.200,00 kn

- oprema za novorođenčad 16.000,00 kn

- financiranje preventivnih

UZV pregleda stanovništva 1.000,00 kn

- ostale naknade 4.000,00 kn

- socijalne stipendije 45.000,00 kn

- naknade za troškove stanovanja 38.000,00 kn

- naknada za ogrjev 22.000,00 kn

- poklon paketi djeci 20.000,00 kn

- pomoć i njega u kući

- gerontodomaćice 10.300,00 kn

- pomoć bolesnim i starijim osobama 40.000,00 kn

- prehrana učenika 8.500,00 kn


Ukupno: 262.000,00 kn«.

Članak 2.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr