SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

43.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 45.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina 200.000,00

3. održavanje javnih površina 190.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 505.600,00

5. održavanje groblja 85.000,00

6. javna rasvjeta 330.000,00


ukupno kuna 1.355.600,00.«

Članak 2.

U članku 3. brojka »10.000,00« pod brojem 1. mijenja se u brojku »25.000,00« i brojka »10.000,00« pod brojem 2. mijenja se u »20.000,00«. Brojka »20.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »45.000,00«.

Članak 3.

U članku 5. brojka »10.000,00« pod brojem 9. mijenja se u brojku »20.000,00« te brojka »180.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »190.000,00«.

Članak 4.

U članku 7. brojka »20.000,00« pod brojem 1. mijenja se u brojku »90.000,00« te brojka »260.000,00« pod brojem 10. mijenja se u brojku »190.000,00«.

Članak 5.

U članku 9. brojka »220.000,00« pod brojem 1. mijenja se u brojku »250.000,00«, brojka »34.000,00« mijenja se u brojku »44.000,00« te brojka »290.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »330.000,00«.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.100.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za
održavanje prometnica 5.600,00

4. najam poslovnog prostora 165.000,00


ukupno kuna 1.355.600,00«.

Članak 7.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/116

Ur. broj: 2112/7-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr