SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

36.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za 2012. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 209.500,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Ravna Gora subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Ravna Gora za 2012. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za sufinanciranje obnove sakralnih objekata na području Općine Ravna Gora.

Članak 6.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od posebnog su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2012. godinu.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 8.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

Program javnih potreba u kulturi za 2012  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr