SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

41.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , članka 74. stavak 2. i 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10 i 124/11), i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Kostrena.

Svrha Programa je:

- poticanje i promicanje sporta

- provođenje sportske i zdravstvene kulture djece i mladih te stvaranje uvjeta za uključivanje što većeg broja djece i mladih u organizirane oblike sportskih aktivnosti pod stručnim vodstvom trenera i liječnika sportske medicine

Program obuhvaća:

- donacije sportskim klubovima i udrugama

- posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša

- stipendiranje vrhunskih sportaša

- održavanje memorijalnih sportskih turnira i drugih sportskih natjecanja i manifestacija

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i udruga

koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po sportskim savezima na službena natjecanja.

U provedbu programa uključene su stručne osobe koje djeluju u sportskim klubovima i udrugama (treneri, liječnici i ostali djelatnici klubova i udruga)

Program se sastoji od tri programske cjeline:

1. amaterski sport i rekreacija

2. manifestacije u sportu

3. vrhunski sport

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1. u Proračunu za 2012. godinu Općina Kostrena planirala je sredstva u iznosu od 2.798.600,00 kuna za tekuće prijenose.

Članak 4.

Sredstva iz stavka 1. članka 3. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena i to kako slijedi:

Članak 5.

Stipendirat će se vrhunski sportaši Kostrene kategorija I. II. i III. prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša a sukladno Odluci o sportskim stipendijama (»Službene novine PGŽ« broj 4/10).

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti temeljem Odluke o izvršenju Proračuna za 2012. godine, odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-61

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lorinc, prof. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr