SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

40.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2012. godinu

I. Predškolski odgoj

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kostrena za 2012. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Općinu Kostrena, a koji se provode s ciljem očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanja cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetovog razvoja.

Program se ostvaruje organiziranim predškolskim odgojem i naobrazbom i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršene jedne godine života do polaska u školu u institucionalnoj sredini, Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u nastavku: Vrtić), sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno pedagoškim standardima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Općine Kostrena, Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj i naobrazbu u redovitom cjelodnevnom i poludnevnom programu u pet odgojno-naobrazbenih skupina te dodatnom programu.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Vrtića, provode djelatnici Vrtića i to ukupno zaposleno 22 zaposlenika, od čega 12 odgajatelja, uz sudjelovanje i 4 vanjska suradnika.

Način ostvarivanja programa utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Kostrena za 2012. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 7.418.800,00 kn od čega:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 9.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna za 2012. godine, Odluke Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-59

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

Program javnih potreba u predškolskom od  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr