SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

35.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 22/10 i 40/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) temeljem obavijesti o davanju koncesije objavljene u »Narodnim novinama« broj 118/11, dodjeljuje trgovačkom društvu LOVOR d.o.o. iz Bakra, Lokaj 192 (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kostrena.

Članak 2.

Davatelj koncesije koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od četiri godine računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će davatelju koncesije isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 40% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu mjesečno, a prema ugovornom troškovniku.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, Načelnik Općine Kostrena i LOVOR, d.o.o. Bakar potpisati će ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze i to u roku od trideset dana od dana konačnosti ove Odluke, jer u protivnom,koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj utvrđen je kao najpovoljniji ponuditelj prema kriterijima koji su bili definirani Dokumentacijom za podnošenje ponude.

Članak 6.

Protiv ove odluke dopuštena je žalba u roku od deset dana od dana primitka iste Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave.

Žalba se podnosi neposredno ili putem pošte, Općini Kostrena, Kostrena, Sveta Lucija 38, koja se žalba dostavlja gore navedenom drugostupanjskom tijelu. Uz žalbu potrebno je priložiti 50,00 kn upravne pristojbe u biljezima sukladno T. br 3. Zakona o upravnim pristojbama.

Članak 7.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-57

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr