SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

169.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada
Rijeke u 2011. godini

Članak 1.

U Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11) - u daljnjem tekstu: Plan, rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovih Izmjena Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/226

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=169
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr