SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

161.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2012. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 1.293.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 35.718,23 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 3.571,82 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu na način utvrđen u članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.333,00 kuna

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.461,00 kuna

- Primorsko goranskom savezu - PGS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.873,00 kuna

- Istarskom demokratskom saboru - IDS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.727,00 kuna

- Hrvatskoj stranci umirovljenika - HSU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.580,00 kuna

- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima -
HNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.436,00 kuna

- Listi za Rijeku - LISTA - RI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.436,00 kuna

- Autonomnoj regionalnoj stranci Hrvatskog

primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke - ARS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.718,00 kuna

- Hrvatskoj seljačkoj stranci - HSS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.718,00 kuna

- Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci -
HSLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.718,00 kuna

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/200

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=161
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr