SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA ČAVLE

58.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području općine Čavle u ukupnom procijenjenom iznosu od 46.175.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika Isporučitelja, kako slijedi:

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 263.327,00 kn iz naknada za razvoj za Općinu Čavle

. 15.425.873,00 kn iz naknada za razvoj za ostale JLS

. 15.756.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma

. 5.041.920,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt
Jadran

. 7.562.880,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

. 1.555.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

 

Članak 4.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području općine Čavle, kako slijedi:

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz naknade za razvoj za općinu Čavle u iznosu od 570.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2170-03-11-01-02

Čavle, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=10008&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr