SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
GRAD KRK

60.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka

I.

1. Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka (Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2. Usvaja se Plan zaštite i spašavanja Grada Krka (Plan zaštite i spašavanja Grada Krka sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-19

Krk, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51500&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr