SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
GRAD KRK

57.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka donosi Odluku o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini, uvedene radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk.

Članak 2.

Grad Krk će u proračunu Grada Krka za 2012. godinu osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode.

Članak 3.

Sredstva subvencije iz prednjeg članka će se po obavijesti Ponikve d.o.o. Krk o fakturiranoj potrošnji vode za gospodarstvo i domaćinstva sa područja naselja Krk i Kornić tjedno uplaćivati Ponikvi d.o.o. Krk.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 307-03/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr