SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. god. ( u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Trgovačkog komunalnog društva »Ponikve« d.o.o. Krk, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumjevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

U 2012. godini na području Općine Punat financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

A) Izgradnja kolektora
fekalne kanalizacije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00

1. Odvojak ulice Novi put prema
objektu Novi put 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00

2. Dio ulice A.Cesarac od br. 15 do spoja s Gajevom ulicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00

3. Izgradnja kanalizacije u slijepom odvojku 17. travnja od križanja s ulicom M. Gupca do Brodogradilišta s rekonstrukcijom vodovoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.000,00

4. Ostala ulaganja u mjesnu kanalizaciju naselja Punat (odvojak Kolušin uz bivše kino do spoja Put sv. Trojice, dio Pod topol, dio Pelinković i dr.). . . . . . . . . . . 523.000,00

B) Izgradnja nove
vodovodne infrastrukture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000,00

1. Nastavak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava u naselju Stara Baška . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00

2. Izgradnja nove vodovodne infrastrukture u dijelu Šetališta I. Brusića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00

Članak 3.

Sredstva potrebna za gradnju vodnih komunalnih građevina navedenih pod A) i B) u prethodnom članku ovog Plana realizirat će se:

1. prihod od naknade za priključenje na objekte komunalne infrastrukture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00

2. prihod od koncesija
komunalnih djelatnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.000,00

3. povrat 8% vodnog doprinosa . . . . . . . . . . . . 20.000,00

4. dio HBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558.070,00

5. dio ekološke pristojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.930,00

6. prihod od naknade za razvoj na području Općine Punat (Ponikva). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00

7. Ostali prihod Proračuna Općine Punat . . . 300.000,00

Članak 4.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-11

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr