SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinsko Vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju,
osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju,
socijalnoj skrbi, građanskoj prevenciji i zdravstvu
na području Općine Punat u 2012. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti i sprječavanja nasilja nad djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos s drugima, sa samim sobom pa tako i s okolinom

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi, građanske prevencije i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2012. godinu kako slijedi:

- sufinanciranje rada dječjeg vrtića Sv.male Terezije Punat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 Kn

- financiranje provedbe izbornih programa osnovne škole PJ Punat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.600,00 Kn

- financiranje troškova naknade voditelja osnovne škole PJ Punat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.712,00 Kn

- sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira
te ostalih aktivnosti iz domene osnovnoškolskog
obrazovanja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.688,00 Kn

- sufinanciranje rada Osnovne glazbene škole Mirković. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

- sufinanciranje tekućih programa SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- sufinanciranje kapitalnih programa SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

- sufinanciranje prijevoza
učenika i studenata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 Kn

- nagrade učenicima i studentima. . . . . . . 350.000,00 Kn

- potpore za nabavu
opreme novorođenčadi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 Kn

- darovi djeci za Novu godinu. . . . . . . . . . . 25.000,00 Kn

- pružanje socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i odlukama Socijalnog vijeća. . . . . . . . 170.000,00 Kn

- građanska prevencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- osiguranje besplatnih ultrazvučnih pregleda za stanovnike Općine Punat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.200,00 Kn

- sufinanciranje rada
turističke ambulante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Centra za dijalizu.. . . 15.008,00 Kn

- sufinanciranje rada Doma zdravlja. . . . . . 39.396,00 Kn

- sufinanciranje uređenja prostora
Ambulante u Puntu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

- sufinanciranje projekta nabavke
kapitalne neinvazivne kardiološke opreme
za Thalassotherapiu Opatija
. . . . . . . . . . . . . . . 42.000,00 Kn


Ukupno: 1.058.604,00 Kn

Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-6

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr