SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

57.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2011.godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga
na području Općine Punat u 2012. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- promicanjem kulture

- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

- zaštitom spomenika kulture

- informativnom i izdavačkom djelatnošću

- poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

- sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

-. stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2012. god:

- sufinanciranje rada KUD-a Punat. . . . . 100.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Udruge
puntarskih užanci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Društva
sopaca otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 Kn

- sufinanciranje troškova božićno-novogodišnjeg i uskrsnog koncerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- organizacije i provođenje programa obilježavanja Dana Općine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 Kn

- organizacija i provođenje programa obilježavanja Dana mjesta Stara Baška. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

- suf. organizacije i provođenje programa očuvanja narodnih običaja-Mesopust. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- organizacija kazališnih predstava. . . . . . . . 5.000,00 Kn

- sufinanciranje Festivala
krčkog folklora
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

- sufinanciranje organizacije
izložbi u galeriji Toš
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- suf.rada Ljetne škole
glagoljice u Puntu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

- dobava opreme i namještaja
za knjižnicu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- dobava novih knjižnih naslova. . . . . . . . . 10.000,00 Kn

- revitalizacija i zaštita
spomeničke baštine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.765,98 Kn

- sufinanciranje rada Radio OK. . . . . . . . . . 36.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Malonogometnog
kluba Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 Kn

- sufinanciranje rada
Nogometnog kluba Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 Kn

- sufinanciranje rada
Nogometnog kluba Vihor Baška
. . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

- sufinanciranje rada
SRD Arbun Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Yacht kluba Punat. . . 7.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu. . . 9.000,00 Kn

- sufinanciranje rada Ženskog boćarskog
kluba Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

- suf.rada Wakeboard kluba Krk. . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

- suf.rada Lovačkog društva LJ Punat. . . . . 7.000,00 Kn

- suf. rada Kluba
podvodnih aktivnosti Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

- suf. rada Streličarskog
kluba Maura kal Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

- suf.rada Košarkaškog kluba Krk. . . . . . . . . 4.000,00 Kn

- suf.organizacije regate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 Kn

- suf.troškova izbora sportaša godine
na nivou otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00 Kn

- suf.troškova održavanja
lovačkog doma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

- suf.programa antifašističkih boraca
Punat i otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 Kn

- suf.rada HVIDR-e Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 Kn

-suf.rada Udruge branitelja dom.rata
otoka Krka i Punta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 Kn

- suf.rada Udruge umirovljenika Punat. . . 20.000,00 Kn

- suf. rada Bedema ljubavi pokret
majki za mir Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- suf.rada KLO Gromače. . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

- suf.rada Udruge invalida
Kvarnerskih otoka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

- suf.rada civilnih invalida rada, udruge
invalida distrofičara, udruge osoba oštećena
sluha i vida, Hrv. društ. pol. zatvorenika
. . . . . 5.000,00 Kn

- suf. Rada Udruge za zaštitu
životinja Felix Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn


Ukupno: =621.765,98 Kn

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz čl. 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače tekuće godine Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-5

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr