SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

53.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/ 09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) i članka 5. stavka 6. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu kapitalu društva (»Službene novine PGŽ« broj 23/11), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o predlaganju člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva RISNJAK-DELNICE d.o.o.

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva u kojem grad Delnice ima udio u vlasništvu (kapitalu društva), RISNJAK-DELNICE d.o.o. iz Delnica, Školska 24, za cijeli četvorogodišnji mandat, predlaže se

Ljerka Ružić-Grgurić iz Delnica, Frankopanska 23.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-20

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr