SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

52.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na k.č. br. 15984 površine 3 m2 i kč.br. 15993/1 površine 4 m2 obje u K.O. Delnice II, prema uvjetnom cijepanju odnosno parcelacijskom elaboratu Geo-ing d.o.o. iz Ogulina.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretninama iz čl.1.ove odluke, te da se na istima izvrši upis prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 947-01/11-01/10

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-11-1

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr