SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD DELNICE

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/11-01/36

URBROJ: 2112-01-04-02/01-11-01

Delnice, 20. prosinca 2011.

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 38. Statuta Grada Delnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

 

Program

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godini

 

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1.  - javne površine

2.  -  održavanje čistoće

     - nerazvrstane ceste  

     -  odlaganje komunalnog otpada

     - groblja

     -  tržnice na malo

     - javna rasvjetu

 

 

Članak 2.

U narednoj 2012. godini planira se izgradnja:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr