SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI

42.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 9/07, 38/09 i 127/10), članaka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članaka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinski načelnik Općine Matulji dana 7. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Matulji

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Matulji (u nastavku teksta Postrojba), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od tima od 33 pripadnika - zapovjednika tima, zamjenika zapovjednika tima, 3 zapovjednika skupine i bolničara i 9 ekipa sa po 3 pripadnika. Tim u svom sastavu ima 3 skupine, a svaka skupina u svom sastavu ima 3 ekipe po 3 pripadnika.

Prva skupina je za logistiku, dvije ekipe su za dostavu hrane i pripravu pitke vode, a treća za organizaciju i sigurnost u prihvatnim kampovima. Ostale dvije skupine su za ispomoć kod spašavanja iz ruševina.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Općina Matulji uz suradnju Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka i suradnju Uprave za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Matulji.

Mobilizaciju Postrojbe provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji s Općinom Matulji, a po nalogu Općinskog načelnika Općine Matulji.

Mobilizaciju postrojbi CZ može naložiti i ravnatelj DUZS ili njegov zamjenik te zapovjednik CZ RH nalogom za mobilizaciju, pozivom, putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osigurava se u proračunu Općine Matulji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/12

Ur. broj: 2156-04/11-1

Matulji, 7. prosinca 2011.

Općinski načelnik Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51211&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr