SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

77.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u području socijale potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 14. Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/11), predviđa se i osigurava:

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda,

- besplatan ili djelomično sufinanciran produženi boravak,

- pomoć i njega u kući - zdravstvena njega,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- pravo na smještaj u ustanove i domove socijalne skrbi,

- poklon bon za novorođenčad,

- poklon pakete povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i svu djecu od navršene prve godine života do polaska u školu,

- nabava i održavanje opreme za invalide, nabava lijekova za teško bolesne osobe te povremeni prijevoz invalidnih osoba,

- pomoći obiteljima (nabavka knjiga za učenike osnovne škole),

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite (potpora za prehranu dojenčadi), preventivne zdravstvena zaštita te potpore humanitarnim i drugim ustanovama i udrugama (potpora Crvenom križu, aktivu DDK ogranak Viškovo, savjetovalištu Malo sunce, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, Domu zdravlja Rijeka za palijativnu skrb, pomoć Centru za socijalnu skrb za nabavku vozila, sufinanciranje izdavanja edukativne brošure alkohol i mladi). Kapitalnim ulaganjem u Projekt nabave neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija predviđa se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana.

Članak 4.

Raspored sredstava socijalnog i zdravstvenog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 14. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/16

Ur. broj: 2170-09-11-01-12

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Program javnih potreba u socijali i zdra  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51216&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr