SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

75.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture

2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem redovne djelatnosti i posebnih programa udruga iz oblasti sporta i tehničke kulture na području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvar

ner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej , Školski sportski klub Malik, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej 006, Košarkaški klub Viškovo, Rukometni klub Halub, Nogometni klub veterana Sv. Matej 2008. Dio sredstava iz Proračuna namjenjen je LD Lisjak Kastav i Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara Halubje 2011.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja turnira i izložbe pasa provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

Sportsko rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2012. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

I u 2012. godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna i prostorna dokumentacija. Sredstva Proračuna koristit će se za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i otkup zemljišta, projekt legalizacije boćališta Marinići i zamjenu kupola krova sportske dvorane.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/16

Ur. broj: 2170-09-11-01-10

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u sportu i tehnič  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51216&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr