SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

161.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o pristupanju Primorsko-goranske županije
projektu »Multimodalna platforma Jadran-Dunav
- Crno more« (»ADB Multiplatform«)

I.

Primorsko-goranska županija pristupa projektu »Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more« (»ADB Multiplatform«) u svojstvu financijskog partnera, a kojemu projektu je cilj stvoriti intermodalnu vezu između luke Rijeka i multimodalnog pravca od sjevernojadranskih morskih luka do Crnog mora.

II.

Ugovor o partnerstvu kojeg je dana 7. studenoga 2011. godine u ime Primorsko-goranske županije potpisao Župan Primorsko-goranske županije sastavni je dio ove Odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije projektu » Multimodalna platforma Jadran - Dunav - Crno more« (»ADB Multiplatform«) (»Službene novine« broj 36/10).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-42

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=161
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr