SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

61.

Na temelju članka 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), gradonačelnik Grada Opatije, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, donosi

PRAVILNIK
o Izmjenama Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih
financijskih kontrola u Gradu Opatiji

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/07, 12/08, 12/10, 28/ 10 i 2/11 - proč. tekst) mijenja se i glasi:

»Poslove voditelja za financijsko upravljanje i kontrole obavlja pročelnik upravnog tijela nadležnog za financije.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik može imenovati financijske kontrolore.

Gradonačelnik može uspostaviti funkciju koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, koja se navodi u opisu odgovarajućega radnog mjesta u upravnom tijelu nadležnom za financije, u okviru pravilnika o unutarnjem redu«.

Članak 3.

Ustrojstvene i kadrovske prilagodbe koje je potrebno provesti slijedom ovog Pravilnika bit će provedene u roku od 60 dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-8

Opatija, 7. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr