SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Ravna Gora, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Ravna Gora broj 2340009-1836900008.

Članak 3.

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2012. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 400.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture za sljedeće namjene:

- izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 208.554,00

- nogostup Kupjak 50.000,00

- sufinanciranje obnove vodovodne mreže u zoni

izgradnje sustava javne odvodnje 41.446,00

- sufinanciranje vodoopskrbnog sustava Stara

Sušica 100.000,00


Ukupno: 400.000,00.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora dužan je do kraja ožujka 2013. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Ravna Gora izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 321-01/11-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51314&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr