SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

31.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE RAVNA GORA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. do 2014. kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 4.

U planu razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2012. i Pr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51314&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr