SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 30. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04, 2/05, 26/05, 3/ 06, 2/07, 03/09 , 50/09, 02/10, 18/10, 20/10, 38/10, 47/10, 2/ 11 i 21/11) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine PGŽ« broj 26/04)

Obveznici komunalnog doprinosa, izuzev obveznika iz V. zone, koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma manjeg od 1.400,00 m3 dužni su platiti komunalni doprinos umanjen za 20%.«

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-4

Kastav, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51215&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr