SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

46.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 30. sjednici održanoj 8. prosinca 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Kastva
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 11 i 21/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 1.700.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

-prihodi od naknade za korištenje
grobnih objekata 490.000,00 kn

-ostala sredstva Proračuna Grada
Kastva za 2011. 4.112.000,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge i
povrata zajmova (komunalna društva) 1.224.000,00 kn


ukupno 7.536.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 94.000,00 kn

. Dovršetak izgradnje nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 59.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 49.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta u iznosu od 35.000,00 kn

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 84.000,00 kuna te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste 4.902.000,00 kn

. Projektna dokumentacija dijela ceste 233, dionica ceste Rešetari - Srdoči u dužini od cca 300 m u iznosu od 80.000,00 kuna.

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 780.000,00 kuna, te 220.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Izgradnja ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) - u dužini od 319,00 m, I faza, u iznosu od 520.000,00 kuna

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u sportskoj zoni BA-3 i BA-4 u iznosu od 1.502.000,00 kuna

Dovršetak izgradnje cesta u sportskoj zoni: dionice BA-3 i BA-4 u ukupnoj dužini od 255,00 m.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 743.000,00 kuna, te 759.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u RZ Žegoti - I dionica: I faza izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 1.800.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 177.000,00 kuna, te u iznosu od 1.623.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Nerazvrstane ceste u ukupnom iznosu od 4.902.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.700.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 3.202.000,00 kuna.

3. Groblje 490.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - građenje potpornog zida u polju B te izvođenje građevinskih radova na polju C u iznosu od 490.000,00 kn.

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata.

4. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda390.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 390.000,00 kuna po dionicama:

Sanitarna kanalizacija kolektor Belići-Kastav, dužine 3751 m

Sanitarna kanalizacija kolektori u Ul. Gorice, Brozovo i Jurčićeva ulica, dužine 700 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Jurčići - Jurjenići, dužine 398 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 0, dužine 487 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 1, dužine 1560 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 2, dužine 2120 m

Crpna stanica Bani s pripadajućim kolektorom

Projektna dokumentacije za kanalizaciju financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

5. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika636.000,00 kn

. Obaveza za nabavu autobusa, sufinanciranje u iznosu od 636.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Autotrolej.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 594.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 42.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće1.024.000,00 kn

. Sanacija odlagališta u iznosu od 1.024.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova u iznosu od 630.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 394.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-5

Kastav, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51215&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr