SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece
u Dječjem vrtiću Matulji

Članak 1.

Troškove smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji snose Općina Matulji i roditelji djece koja polaze vrtić. Ekonomska cijena programa u Dječjem vrtiću Matulji obuhvaća sljedeće vrste troškova:

1. izdatke za radnike i to brutto plaće, naknade i materijalna prava radnika,

2. prehranu djece,

3. uvjete boravka djece i to materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece,

4. nabavu namještaja i opreme,

5. nabavu sitnog materijala.

Članak 2.

Utvrđuje se ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2012., a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/11-01/21

Ur. broj: 2156-04/11-1

Matulji, 1. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene bo  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr