SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u
Općini Čavle za 2012. godinu

Članak 1.

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene:

a) socijalne zaštite (skrbi)

b) humanitarnih udruga građana

c) zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati stanovnicima Općine Čavle viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Članak 3.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim i nemoćnim i invalidnim osobama te očuvanje zdravlja djece i odraslih.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od tri programa:

1) Socijalna zaštita (skrb)

2) Humanitarne udruge građana

3) Zdravstvena zaštita

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čavle, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb).

Članak 5.

I. SOCIJALNA ZAŠTITA (SKRB)

Socijalna zaštita (skrb) ostvaruje se kroz sljedeće potprograme:

- subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja)

- jednokratne novčane pomoći

- novčane potpore starim i nemoćnim osobama

- poklon-paketi starijim osobama

- pomoć i njega u kući

- školske marende osnovnoškolcima

- subvencija za dječje vrtiće

- subvencije ugroženim stanovnicima

- subvencija za troškove prijevoza učenika i studenata

- subvencija za troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama

- naknada za novorođenčad

- ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

- pomoć invalidima i hendikepiranima

- ostale pomoći

II. HUMANITARNE UDRUGE GRAĐANA

- Udruga umirovljenika

- DDK Čavle

- UHDDR-a Grobnišćine

- Udruga antifašista

- Društvo naša djeca

III. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

- Javno zdravstvo

- Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

- Preventivna zdravstvena zaštita

- Akcije u zdravstvu

Članak 6.

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća Općine Čavle, uz pomoć Centra za socijalnu skrb Rijeka, voditelja

udruga, zdravstvenih djelatnika i institucija na području Općine Čavle.

Članak 7.

Cilj za 2012. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi.

Članak 8.

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2012. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2012. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2012. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 9.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 10.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću Općine Čavle.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-03-11-01-10

Čavle, 1. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

Plan raspodjele sredstava:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Program javnih potreba iz socijalne skrb  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=10008&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr