SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Lovrana na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LOVRAN
ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine, koji je sastavni dio Proračuna za 2011. godinu, sadrži planirane rashode za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije s iskazanim izvorima financiranja za izvedbu programa.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2011. - 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-73

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

Treće Izmjene i dopune Plana razvojnih p  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51415&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr