SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA DOBRINJ

33.

 

Na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH i 73/08), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim

 porezima Općine Dobrinj

 

Članak 1.

 

U Odluci o općinskim porezima Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1a/02 i 42/09) mijenja se članak 6. na način da sada glasi:

 

»Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Dobrinj.

 

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

 

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 3. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju.«

 

Članak 2.

 

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:« Porez na kuću za odmor plaćat će se u visini 50posto od cijene predviđene iz stavka 1. ovog članka za nasljednike prvog nasljednog reda iza ostavitelja koji je imao prebivalište na području općine Dobrinj neprekidno posljednjih 5 godina.«

 

Članak 3.

 

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:»Ako su tijekom kalendarske godine nastupile promjene koje se odnose na podatke na temelju kojih se utvrđuje porez na kuće za odmor, obveznik plaća srazmijerni dio utvrđenog poreza na kuće za odmor.«

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/11-29/16

 

Ur. broj: 2142-04-01-11-5

 

Dobrinj, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

 

Predsjednik

 Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51514&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr