SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

25.

 

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i

 spašavanja Općine Ravna Gora

 

Članak 1.

 

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Stožer).

 

Stožer ima načelnika stožera i 11 članova.

 

Članak 2.

 

Za članove Stožera imenuju se:

 

1.Anđelko Florijan, općinski načelnik, član

 

2.Franjo Ružić, zamjenik općinskog načelnika, načelnik

 

3.Zvonko Ivančić, direktor »Turmin« d. o. o. Ravna Gora, član

 

4.Poljančić Nenad, djelatnik HŠ, Uprave šuma Delnice, član

 

5.Nedeljko Ružić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav JUO Općine Ravna Gora, član

 

6.Dražen Krepenc, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora, član

 

7.Karmela Stipanović, voditelj Ispostave Doma zdravlja PGŽ U Delnicama, član

 

8.Marinko Puškarić, načelnik PP Delnice, član

 

9.Milka Kalaica, inspektor za operativne poslove u Odjelu ZiS PUZS Rijeka, član

 

10.Goran Zaborac, pročelnik HGSS Stanice Delnice, član

 

11.Boro Tomić, direktor »Komunalac«d. o. o. Delnice, član

 

12.Branko Štajminger, djelatnik »Komunalac« d. o. o. Vrbovsko

 

Članak 3.

 

Nadležnost, djelokrug i način rada Stožera propisan je odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i ostalim aktima donesenim na osnovi njega.

 

Članak 4.

 

Sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Članak 6.

 

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora, klasa: 810-06/09-01/1, ur. broj: 2112/07-01- 09-3 od 10. lipnja 2009. godine i Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora, klasa: 810-06/09-01/1, ur. broj: 2112/07-01-09-9 od 6. listopada 2009. godine.

 

 

Klasa: 810-06/11-01/1

 

Ur. broj: 2112/07-01-11-9

 

Ravna Gora, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

 

Predsjednik

 Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51314&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr