SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD RAB

29.

 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine, donosi

 

ODLUKU

 o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Raba za realizaciju kapitalnog projekta sanacije, rekonstrukcije i adaptacije zgrada u vlasništvu Grada Raba, prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Raba br.09-I-70131/02-08 od 3. siječnja 2002.

 godine i II. Dodatku Sporazuma br. 06-I-70131/07-08

 od 15. svibnja 2007. godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta sanacije, rekonstrukcije i adaptacije zgrada u vlasništvu Grada Rab, sukladno odredbama članka 5. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Raba br. 09- I-70131/02-08 i članka 2b. II. Dodatka Sporazumu br. 06- I-70131/07-08.

 

Cilj i svrha kapitalnog projekta je stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete života i rada na području Grada Raba.

 

Članak 2.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.000.000,00 kn.

 

Grad Rab će dio sredstava za realizaciju kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Raba s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 7.000.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

 

 

Klasa: 023-06/11-01/03

 

Ur.broj: 2169-01-02-01-11-07

 

Rab, 4. listopada 2011.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

 

Predsjednik

 Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr