SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD RAB

26.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 4. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za

 obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

 

U tablici u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/10) mijenja se tekst pod rednim brojem 5. i dodaje novi redni broj 6. i tekst koji glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

 

Dosadašnji redni brojevi od 6. do 12. postaju redni brojevi 7. do 13.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 023-06/11-01/03

 

Ur.broj: 2169-01-02-01-11-10

 

Rab, 4. listopada 2011.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

 

Predsjednik

 Berislav Dumić, v. r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koefi  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51280&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr