SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

60.

 

Na temelju čanka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 32/09), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 153/09) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Mali Lošinj dana 5. listopada 2011. godine donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 o osnivanju i imenovanju Partnerskog odbora

 za razvoj Grada Malog Lošinja

 

 

1. Prilikom izrade i provedbe Programa Ukupnog Razvoja i Gospodarske podloge za izradu Programa za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja, a u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 153 / 09) te Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske usvojenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. lipnja 2010, osniva se Partnerski odbor za razvoj (POR) Grada Malog Lošinja.

 

2. Partnerski odbor za razvoj Grada Malog Lošinja je savjetodavno tijelo u izradi svih aktualnih i budućih strateških dokumenata koji imaju za cilj razvoj Grada, odnosno savjetodavno tijelo u provedbi istih dokumenata.

 

3. Partnerski odbor za razvoj Grada Malog Lošinja, sastavljen od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Grada Malog Lošinja, osigurava konsenzus među relevantnim dionicima u procesu utvrđivanja i ostvarivanja zajedničke vizije razvoja Malog Lošinja.

 

4. Partnerski odbor za razvoj Grada Malog Lošinja će aktivno djelovati u svim fazama izrade i provedbe projekata, od analize stanja i SWOT analize, preko utvrđivanja vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera do odabira razvojnih projekta i praćenja provedbe svih projekata strateškog i razvojnog značaja za Grad.

 

5. Za članove Partnerskog odbora za razvoj Grada Malog Lošinja imenuju se predstavnici Grada, relevantnih institucija i istaknuti stručnjaci u područjima svoga djelovanja:

 

- Mirta Lozančić, dipl. oecc., Pročelnica za financije, gospodarstvo i turizam,

 

- Ružica Baumgarten, dipl. iur., Pročelnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom,

 

- Tanja Jović, dipl. oecc., Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

 

- Denis Popov, dipl. ing. građ., Voditelj Pododsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

 

- Ivka Šimunović, mag. oec. Viši savjetnik za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova,

 

- Višnja Morić, dipl. ing. agronomije, Viši stručni suradnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište,

 

- Đurđica Šimičić, direktorica Turističke zajednice Grada Malog Lošinja,

 

- Renata Žugić, mr. pharm., Ravnateljica Lječilišta Veli Lošinj,

 

- Ana Kučić, mag. oecc. Zamjenica gradonačelnika,

 

- Boris Badurina, vijećnik gradskog vijeća.

 

6. Partnerski odbor za razvoj zadržava pravo, za potrebe pojedinih razvojnih projektnih zadataka, uključivati relevantne sektorske stručnjake i institucije koji će imati zadatak savjesno i stručno pratiti metodologije izrade gradskih razvojnih projekata.

 

7. Ovaj će zaključak biti objavljen u »Službenim novinama PGŽ«, službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 301-01/11-01/5

 

Ur. broj: 2213/01-01-11-2

 

Mali Lošinj, 5. listopada 2011.

 

 

Gradonačelnik

 Gari Capelli, ing., v.r.

 

Grad Mali Lošinj

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=10005&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr