SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA LOPAR

28.

Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11) Općinsko vijeće Općine Lopar, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 23. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o jediničnim iznosima naknada položajnih zona za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Članak 1.

Određuje se jedna (1) položajna zona za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Članak 2.

Za pripadajuću prvu položajnu zonu sukladno članku 5. Uredbe određen je iznos jedinične naknade od 20,00 kn, a u svrhu obračunavanja iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-19

Lopar, 23. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

Općina Lopar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr