SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

36.

Temeljem odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11), članka 5. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti jediničnog iznosa za položajnu zonu za
obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje vrijednost jediničnog iznosa (NP) za prvu položajnu zonu, koja je osnova za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, na području Općine Čavle.

Članak 2.

Za određivanje položajne zone iz članka 1. ove Odluke, primjenjuje se jedna zona utvrđena Odlukom kojom se uređuje komunalni doprinos.

Članak 3.

Vrijednost jediničnog iznosa za položajnu zonu izražena je u kunama.

Iznos jedinične naknade (NP) u kunama za prvu zonu množi se s vrijednošću zbroja bodova (Z) kojima se ocjenjuje utjecaj nezakonito izgrađene zgrade na prostor (prostorna i tehnička obilježja) i čini iznos naknade za zadržavanje izgrađene zgrade u prostoru.

Članak 4.

Iznos jedinične naknade NP izražene u kunama za prvu položajnu zonu iznosi 20,00 kuna.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-11-01-15

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr