SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

35.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 27. rujna 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č.br. 5803/1, poljski put, površine 407 m2, upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci , z.k.ul. PI, k.o. Cernik-Čavle, kao javno dobro.

Članak 2.

Predmetna nekretnina u naravi predstavlja prilaznu cestu koju sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu održava i financira Općina Čavle.

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Čavle ukida status javnog dobra na nekretnini označenoj k.č. 5803/1, poljski put, površine 407 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Cernik-Čavle.

Članak 3.

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, isključenu iz statusa javnog dobra izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva iste na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-11-01-12

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr