SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
OPĆINA ČAVLE

31.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene društvene brige o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Općinu Čavle

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Čavlima, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti..

Članak 3.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne odgojno-obrazovnim ustanovama te samoj djeci koja pohađaju iste, da kroz što bolji, stručniji i nadasve kreativniji rad pripomognu u odgoju i obrazovanju djece, kako bi ista danas-sutra imala dovoljno spoznaje da to svoje znanje i iskustvo što više pretoče u Općinu Čavle.

Članak 4.

Ovim Programom, financirat će se prije svega redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa.

 

Članak 5.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2011. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2011. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle, obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za ovaj Program za 2011. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće Općinskom vijeću Općine Čavle o ostvarivanju Programa Općine Čavle.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-03-11-01-8

Čavle, 27. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

Plan raspodjele sredstava:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. Izmjene Programa javnih potreba iz o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=10008&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr