SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

130.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 1. stavka 2. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) (»Službene novine PGŽ« broj 14/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici od 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o predlaganju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog
društva Goranski sportski centar »Runolist« d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Goranski sportski centar »Runolist« d.o.o. da se u Nadzorni odbor kao predstavnici Primorsko-goranske županije imenuju:

. Gordana Gerić-Paulić, Ilije Petrovića 7, Moravice,

. Vladimir Čekada, Mate Balote 63, Rijeka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-51

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=130
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr