SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 143. stavka 1., točka 6 i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 - ispravak, 112/11), točke XII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2009.-2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/09 i 20/10) i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije 2011.-2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 03/11), Županijska skupština na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu izgradnje trodijelne školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić«, Matulji.

Investicijski elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Investitor projekta je Općina Matulji.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2010. godine dalo uvjetnu suglasnost za izgradnju trodijelne školske sportske dvorane ukupne neto površine 2.474,40 m2 (KLASA: 404-03/09-01/00137, URBROJ: 533-03-10-0004), kao potvrdu da je Idejni projekt usuglašen s pedagoškim normativima za osnovnoškolsko obrazovanje. Suglasnost je uvjetna jer Škola po broju učenika ima pravo na dvodijelnu dvoranu ukupne neto površine od oko 1.200 m2.

Temeljem uvjetne suglasnosti iz stavka 1. ovog članka Općina Matulji i Primorsko-goranska županija utvrdit će sufinanciranje izgradnje dvorane, te udio u troškovima korištenja dvorane kada ista bude u funkciji.

Članak 3.

Utvrđuje se da je Općina Matulji provela zakonom propisan postupak javne nabave radova, te da ukupan trošak izgradnje dvorane i javne garaže iznosi 27.127.743,05 kn (PDV uključen), i to:

. radovi na izgradnji javne garaže iznose 3.990.491,00 kn (PDV uključen),

. radovi na izgradnji dvorane iznose 23.137.252,05 kuna (PDV uključen).

Županija će sufinancirati 33% radova na izgradnji dvorane s ukupnim iznosom od 7.335.293,00 kn (PDV uključen), kroz tri godine (2011., 2012., 2013.) iz pozicija decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Utvrđuje se da Županija neće sufinancirati radove na izgradnji javne garaže.

Članak 4.

O sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Općina Matulji zaključit će se Sporazum kojim će se utvrditi uvjeti i način sufinanciranja.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-18

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr