SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini (»Službene novine PGŽ« broj 10/11) u točki III. u stavku 3. »Korektivni kriteriji«, iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» . potrebe uvjetovane organizacijskim promjenama u djelatnosti zdravstvene zaštite na području Županije«.

II.

U točki V. tablica 1. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-16

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o krite  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr