SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju »Sporazuma o sufinanciranju nabave
kapitalne neinvazivne kardiološke opreme« za potrebe Thalassotherapije Opatija

Članak 1.

Ovom se Odlukom prihvaća »Sporazum o sufinanciranju nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjutorizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonancija (MRI)« za potrebe Thalassotherapije Opatija.

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje Projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2011. godinu te u Projekciji Proračuna za 2012.-2013. godinu, u ukupnom iznosu od 122.105,00 kuna, od kojeg iznosa će se u 2011. financirati 40.000,00 kuna, u 2012. godini 40.000,00 kn i u 2013. godini 42.105,00 kn.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica će s ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka zaključiti s Thalassotherapiom Opatija Sporazum o sufinanciranju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjutorizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe Thalassotherapije Opatija, a sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Sporazuma iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/10-03/13

Ur. broj: 2142/05-01-11-4

Malinska, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr