SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Andre Hržić za predsjednika

2. Nikola Turčić za člana i

3. Robert Anton Kraljić za člana.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 4.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Stručne, administrativne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 053-01/07-01/27

Ur. broj: 2142/05-01-11-5

Malinska, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr