SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj dana 8. kolovoza 2011. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine
»Ponikve« d.o.o. Krk

Članak 1.

Razrješuje se član Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, Mladen Juranić, I. G. Kovačića 24, općinski načelnik, imenovan Odlukom o imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, KLASA: 021-05/09-01/5; KLASA: 2142-02-01- 09-10 od 16. studenog 2009. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/09).

Članak 2.

Za člana Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, kao predstavnik Općine Punat imenuje se:

1. Danijel Biljan, Punat, Kolušin 28a, direktor Komunalnog društva »Črnika« d.o.o. Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-11-7

Punat, 8. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr