SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 22. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Brod Moravice za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 55/10) članak 1. se mijenja i glasi:

Proračun Općine Brod Moravice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2011. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 6.984.738,60 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-06-11-01-05

Brod Moravice, 22. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2011/1 U 2011/ 2

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51312&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr